Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla. Avšak môže prísť čas, keď chcete svoje PZP zrušiť alebo zmeniť poisťovňu. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako postupovať pri výpovedi PZP.

Dôvody pre výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zrušiť svoje PZP. Patria medzi ne:

 1. Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, PZP by malo byť zrušené, pretože nový vlastník bude potrebovať vlastné poistenie.
 2. Zmena poisťovne: Môžete získať lepšiu ponuku od inej poisťovne, alebo chcete využiť rôzne zľavy a výhody, ktoré ponúka iná poisťovňa. Spravte si výpočet ceny PZP kalkulačkou.
 3. Trvalé odstavenie vozidla: Ak máte v pláne odstaviť svoje vozidlo, napríklad ak plánujete dlhodobú cestu alebo ste si kúpili nové vozidlo, môžete svoje PZP zrušiť.

Postup pri výpovedi PZP

Pri výpovedi PZP je dôležité dodržiavať niekoľko krokov:

 1. Skontrolujte podmienky výpovede: Predtým, ako podáte výpoveď PZP, si dôkladne prečítajte zmluvné podmienky svojho poistenia. Môžu obsahovať informácie o výpovedných lehotách, sankciách za predčasné ukončenie alebo iných podmienkach týkajúcich sa zrušenia poistenia.
 2. Pripravte si potrebné dokumenty: Budete potrebovať niektoré dokumenty, ako je kópia zmluvy o poistení, doklad o vlastníctve vozidla alebo doklad o predaji vozidla (v prípade predaja vozidla).
 3. Kontaktujte svoju poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o svojom zámere zrušiť PZP. Môžete to urobiť telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára na webovej stránke poisťovne. Poisťovňa vám poskytne informácie o postupe a čase potrebnom na spracovanie výpoveď.
 4. Dodržiavajte termíny: Poisťovne obvykle požadujú, aby ste výpoveď podali v určitej lehote pred koncom poistného obdobia. Je dôležité dodržať tieto termíny, aby ste predišli prípadným sankciám alebo problémom pri zrušení poistenia.
 5. Písomná výpoveď: Niektoré poisťovne môžu požadovať, aby ste im poslali písomnú výpoveď. V takom prípade je potrebné uviesť svoje meno, adresu, číslo zmluvy a dôvod výpovedi. Môžete tiež uviesť dátum, od ktorého chcete PZP zrušiť.
 6. Potvrdenie o zrušení PZP: Po spracovaní výpovedi vám poisťovňa zašle potvrdenie o zrušení PZP. Toto potvrdenie je dôležité uložiť pre prípad, že by ste ho museli poskytnúť ako dôkaz o zrušení poistenia.
 7. Zrušenie technickej kontroly: Ak zrušíte svoje PZP, nezabudnite zrušiť aj technickú kontrolu vozidla, pretože táto služba je často prepojená s poistením.
 8. Poistenie pre nového vlastníka: V prípade predaja vozidla, uistite sa, že nový vlastník si zaobstará vlastné PZP.

Dôležité upozornenie

PZP je povinné, a preto je dôležité, aby ste mali vždy platné poistenie pre svoje vozidlo. Ak zrušíte PZP, nezabudnite ho znovu aktivovať alebo získať novú zmluvu o PZP, ak sa vaše okolnosti zmenia. V opačnom prípade môžete čeliť pokutám alebo iným trestom za jazdu bez platného poistenia.

Výpoveď PZP je jednoduchý proces, ktorý si vyžaduje len niekoľko krokov. Dôležité je byť si vedomý zmluvných podmienok a dôvodov na zrušenie poistenia, aby ste mohli urobiť správne rozhodnutie pre svoju situáciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *