Spoznajte výhody spolu s namiUrčite ste už počuli o nástroji PZP kalkulačka. Na svojich stránkach ho majú zverejnený asi všetci poskytovatelia povinného zmluvného poistenia, resp. jeho sprostredkovatelia. PZP kalkulačka má za úlohu uľahčiť výpočet ceny povinnej poistky pre jednotlivé automobily, motocykle, prípojné vozíky, ale aj ostatné vozidlá, ktoré musia mať zo zákona uzatvorené PZP.

Spoznajte výhody PZP kalkulačky

Výhody online kalkulačky sú nesporné. Sú nimi predovšetkým úspora času a peňazí. Dobre viete, že ak chcete nájsť tú najlacnejšiu, resp. najnižšiu cenu povinného zmluvného poistenia, musíte si porovnať všetky dostupné ponuky. V súčasnosti je na trhu 11 poskytovateľov povinného poistenia, takže ak by ste chceli zisťovať všetky ponuky jednotlivých poisťovní osobne na ich pobočkách, zabralo by vám to určite niekoľko hodín času. Musíte totiž vystihnúť otváraciu dobu na pobočkách, čo pre zamestnaného človeka nie je jednoduché. A ak ešte bývate v meste, v ktorom nesídlia všetky pobočky poisťovní a kvôli tomu by ste museli cestovať, zisťovanie ponúk PZP by sa tak ešte predĺžilo. Čas takto strávený by ste však mohli využiť oveľa efektívnejšie, veď ako sa hovorí, čas sú peniaze.

Online kalkulačka vám samozrejme šetrí aj vaše peniaze. A to už len tým, že všetky ponuky sa vám zobrazia doma na monitore vášho počítača a nemusíte kvôli nim nikam cestovať. S PZP kalkulačkou máte vygenerované všetky cenové ponuky dostupných poskytovateľov poistenia za niekoľko minút, záleží len na tom, ako rýchlo vyplníte daný formulár. Z pohodlia domova si tak vyberiete pre vás tú najvýhodnejšiu ponuku. Ako budete na základe zobrazených výsledkov vidieť, rozdiely v cenových ponukách jednotlivých poisťovní sa líšia v desiatkach, niekedy aj stovkách eur. A takáto úspora peňazí už určite stojí aspoň za zamyslenie.

Pri online kalkulačke sa nemusíte obávať, že by sa vygenerovaná cena líšila od tej, ktorú by vám ponúkli na pobočke poisťovne. Výpočet povinného zmluvného poistenia je aj úplne nezáväzný, čiže po ňom môžete siahnuť aj z čírej zvedavosti. Na základe vyplnenia formulára a následného výpočtu poistného vám nevzniká žiadna povinnosť o zmluvné poistenie aj požiadať.

Viete ako takáto pzp kalkulačka funguje?Ako online kalkulačka vlastne funguje?

Online kalkulačka predstavuje pohodlný nástroj, vďaka ktorému rýchlo a jednoducho zistíte tú najlepšiu cenu povinného zmluvného poistenia vášho vozidla a to všetko z pohodlia domova. Stačí si nájsť stránku niektorého z poskytovateľov povinného poistenia, napr. uzavripzp.sk. Táto stránka spolupracuje so všetkými poisťovňami, čiže tam nájdete naozaj všetky ponuky PZP. Po kliknutí na danú stránku sa dostanete aj na formulár PZP kalkulačky.

Samotný formulár pozostáva z troch častí. V prvej časti budete musieť vyplniť údaje o  poisťovanom vozidle. Tu patria napr. počet kilometrov, ktoré bežne za rok najazdíte, továrenskú značku a model auta, rok jeho výroby, prevádzkovú hmotnosť a najväčšiu prípustnú hmotnosť vozidla, palivo, tiež objem motora v centimetroch kubických a výkon motora v kW, taktiež okres, v ktorom sa vozidlo nachádza a tiež účel využitia tohto vozidla. Tieto informácie vám odporúčame vypĺňať podľa technického preukazu vozidla.

Pre správne vypočítanie ceny PZP sú samozrejme nevyhnutné aj údaje o držiteľovi a vlastníkovi vozidla. Tieto na vás čakajú v druhej časti formulára. Najskôr vyplníte, či ste fyzická alebo právnická osoba, uvediete dátum narodenia, PSČ a mesto trvalého bydliska, dátum získania vodičského oprávnenia, ako aj sériové číslo tohto preukazu. Dôležitú úlohu tu zohráva informácia o predchádzajúcom bezškodovom priebehu.

V poslednej časti formulára budete zadávať dátum, od ktorého by malo poistenie začať, uvediete, či už máte vaše vozidlo poistené u inej spoločnosti, či máte uzatvorené aj iné poistenie, ako napr. životné poistenie alebo poistenie nehnuteľnosti, či vlastníte účet v OTP banke. Taktiež si budete môcť vybrať frekvenciu platenia poistky, a teda štvrťročne, polročne alebo ročne. Taktiež je dôležitý údaj, či máte dieťa do 15 rokov.

Po vyplnení všetkých údajov stačí už len kliknúť na Porovnať ceny a do pár sekúnd máte pred sebou relevantné cenové ponuky. Ak vás niektorá z nich oslovila, nie je nič jednoduchšie ako na ňu kliknúť a poistenie jednoducho uzavrieť. Poisťovňa vás bude následne kontaktovať a na email vám pošle potrebné dokumenty k zmluve, ako aj zmluvu samotnú.

Pri uzatváraní PZP nepozerajte len na cenu, ale aj na ďalšie bonusy

Väčšinu ľudí pri uzatváraní PZP zaujíma len jeho cena, keďže toto poistenie berú ako nevyhnutné zlo. Je to pochopiteľné vzhľadom k tomu, že z povinného zmluvného poistenia poistený nedostane ani cent, keďže z PZP sa v prípade škodovej udalosti hradí škoda, ktorú vodič spôsobí iným. Neuvedomujú si však, že aj zákonná poistka môže ponúknuť viacero výhod, za ktoré by si inak museli priplatiť. Zároveň vám poisťovňa môže poskytnúť zľavu, pokiaľ u nej uzatvoríte aj iné poistenie. Cena by teda nemala byť len tým jediným, čo by ste si pri tomto poistení mali všímať.          

Pozerajte sa dobre po zľaváchZľavy a bonusy

Zľavy nie sú zanedbateľným faktorom pri uzatváraní PZP, môžu vám výrazne znížiť cenu povinnej poistky. Každá poisťovňa zľaví z ceny poistenia, ak má vodič za sebou roky jazdenia bez nehody. Podľa bezškodového priebehu sa totiž určuje, ako veľmi je vodič rizikový. Minulého roku sa vďaka novelizácii zákona o povinnom zmluvnom poistení zaviedla povinnosť prihliadať na bezškodovú minulosť klienta, čiže sa uplatňuje tzv. bonus a malus.

Ostatná ponuka zliav a bonusov sa líši od poisťovne k poisťovni. Záleží len na tom, ako veľmi chce poisťovňa k sebe prilákať nových zákazníkov, resp. chce si udržať tých pôvodných. K bežným zľavám teda patrí vernostná zľava, čiže poskytovateľ prihliada na to, že dlhodobo využívate práve ich služby. Ak chce prilákať nového zákazníka, musí aj preňho upraviť ponuku, aby ho dokázala prilákať.

Ďalšie zľavy, ktoré vám ponúkajú poisťovne sú napr. zmluvná zľava, zľava na ďalšie vozidlo v domácnosti, zľava v prípade uzatvorenia zákonného poistenia vozidla prostredníctvom internetu, zvýhodnenie pri ročnej platbe a pod.

Nemajte obavy, že by ste pri uzatváraní poistenia online prostredníctvom PZP kalkulačky prišli o nejaké zľavy, kalkulačka automaticky vezme do úvahy všetky údaje a do výsledkov teda zapracuje už aj zľavy a bonusy, ktoré by sa vás mali týkať.

Asistenčné služby

Zaujímavým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu sú aj asistenčné služby. Každá poisťovňa k PZP pribaľuje aspoň základný balík týchto služieb. Ich ponuka sa taktiež líši u každej poisťovne, hlavne čo sa týka ich rozsahu a tiež limitu krytia. No väčšinou v rámci asistenčných služieb budete mať pokryté služby ako príchod technika na miesto nehody, resp. opravu priamo na mieste alebo odťah do servisu, nielen v prípade nehody, ale aj poruchy. Zväčša zahŕňajú aj náklady za manipuláciu s vozidlom, jeho vyprostenie, či zabezpečenie náhradného vozidla na nevyhnutný čas. V rámci asistenčných služieb vám poisťovňa môže zabezpečiť aj ubytovanie či uhradiť náklady na spiatočnú cestu v prípade nehody, poruche alebo krádeži vozidla. Asistenčné služby využijete aj pri menej závažných prípadoch ako len pri nehode, napr. pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii a pod.

V určitých prípadoch vám však poisťovňa môže odmietnuť poskytnúť k PZP aj asistenčné služby. Väčšinou sú tieto služby obmedzené vekom vozidla, staršie vozidlá sú považované za príliš rizikové. Samozrejmosťou je, že asistenčné služby vám poskytovateľ neposkytne, ak ste porušili dopravné predpisy, teda prekročili rýchlosť, jazdili ste pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, taktiež ak je vaše vozidlo v nevyhovujúcom technickom stave. Ak by sa vám nehoda stala v zahraničí, na asistenčné služby môžete taktiež zabudnúť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.