Výhodnú poistku si vypočítate vďaka PZP kalkulačke

Spoznajte výhody spolu s namiUrčite ste už počuli o nástroji PZP kalkulačka. Na svojich stránkach ho majú zverejnený asi všetci poskytovatelia povinného zmluvného poistenia, resp. jeho sprostredkovatelia. PZP kalkulačka má za úlohu uľahčiť výpočet ceny povinnej poistky pre jednotlivé automobily, motocykle, prípojné vozíky, ale aj ostatné vozidlá, ktoré musia mať zo zákona uzatvorené PZP.

Spoznajte výhody PZP kalkulačky

Výhody online kalkulačky sú nesporné. Sú nimi predovšetkým úspora času a peňazí. Dobre viete, že ak chcete nájsť tú najlacnejšiu, resp. najnižšiu cenu povinného zmluvného poistenia, musíte si porovnať všetky dostupné ponuky. V súčasnosti je na trhu 11 poskytovateľov povinného poistenia, takže ak by ste chceli zisťovať všetky ponuky jednotlivých poisťovní osobne na ich pobočkách, zabralo by vám to určite niekoľko hodín času. Musíte totiž vystihnúť otváraciu dobu na pobočkách, čo pre zamestnaného človeka nie je jednoduché. A ak ešte bývate v meste, v ktorom nesídlia všetky pobočky poisťovní a kvôli tomu by ste museli cestovať, zisťovanie ponúk PZP by sa tak ešte predĺžilo. Čas takto strávený by ste však mohli využiť oveľa efektívnejšie, veď ako sa hovorí, čas sú peniaze.

Online kalkulačka vám samozrejme šetrí aj vaše peniaze. A to už len tým, že všetky ponuky sa vám zobrazia doma na monitore vášho počítača a nemusíte kvôli nim nikam cestovať. S PZP kalkulačkou máte vygenerované všetky cenové ponuky dostupných poskytovateľov poistenia za niekoľko minút, záleží len na tom, ako rýchlo vyplníte daný formulár. Z pohodlia domova si tak vyberiete pre vás tú najvýhodnejšiu ponuku. Ako budete na základe zobrazených výsledkov vidieť, rozdiely v cenových ponukách jednotlivých poisťovní sa líšia v desiatkach, niekedy aj stovkách eur. A takáto úspora peňazí už určite stojí aspoň za zamyslenie.

Pri online kalkulačke sa nemusíte obávať, že by sa vygenerovaná cena líšila od tej, ktorú by vám ponúkli na pobočke poisťovne. Výpočet povinného zmluvného poistenia je aj úplne nezáväzný, čiže po ňom môžete siahnuť aj z čírej zvedavosti. Na základe vyplnenia formulára a následného výpočtu poistného vám nevzniká žiadna povinnosť o zmluvné poistenie aj požiadať.

Viete ako takáto pzp kalkulačka funguje?Ako online kalkulačka vlastne funguje?

Online kalkulačka predstavuje pohodlný nástroj, vďaka ktorému rýchlo a jednoducho zistíte tú najlepšiu cenu povinného zmluvného poistenia vášho vozidla a to všetko z pohodlia domova. Stačí si nájsť stránku niektorého z poskytovateľov povinného poistenia, napr. uzavripzp.sk. Táto stránka spolupracuje so všetkými poisťovňami, čiže tam nájdete naozaj všetky ponuky PZP. Po kliknutí na danú stránku sa dostanete aj na formulár PZP kalkulačky.

Samotný formulár pozostáva z troch častí. V prvej časti budete musieť vyplniť údaje o  poisťovanom vozidle. Tu patria napr. počet kilometrov, ktoré bežne za rok najazdíte, továrenskú značku a model auta, rok jeho výroby, prevádzkovú hmotnosť a najväčšiu prípustnú hmotnosť vozidla, palivo, tiež objem motora v centimetroch kubických a výkon motora v kW, taktiež okres, v ktorom sa vozidlo nachádza a tiež účel využitia tohto vozidla. Tieto informácie vám odporúčame vypĺňať podľa technického preukazu vozidla.

Pre správne vypočítanie ceny PZP sú samozrejme nevyhnutné aj údaje o držiteľovi a vlastníkovi vozidla. Tieto na vás čakajú v druhej časti formulára. Najskôr vyplníte, či ste fyzická alebo právnická osoba, uvediete dátum narodenia, PSČ a mesto trvalého bydliska, dátum získania vodičského oprávnenia, ako aj sériové číslo tohto preukazu. Dôležitú úlohu tu zohráva informácia o predchádzajúcom bezškodovom priebehu.

V poslednej časti formulára budete zadávať dátum, od ktorého by malo poistenie začať, uvediete, či už máte vaše vozidlo poistené u inej spoločnosti, či máte uzatvorené aj iné poistenie, ako napr. životné poistenie alebo poistenie nehnuteľnosti, či vlastníte účet v OTP banke. Taktiež si budete môcť vybrať frekvenciu platenia poistky, a teda štvrťročne, polročne alebo ročne. Taktiež je dôležitý údaj, či máte dieťa do 15 rokov.

Po vyplnení všetkých údajov stačí už len kliknúť na Porovnať ceny a do pár sekúnd máte pred sebou relevantné cenové ponuky. Ak vás niektorá z nich oslovila, nie je nič jednoduchšie ako na ňu kliknúť a poistenie jednoducho uzavrieť. Poisťovňa vás bude následne kontaktovať a na email vám pošle potrebné dokumenty k zmluve, ako aj zmluvu samotnú.

Pri uzatváraní PZP nepozerajte len na cenu, ale aj na ďalšie bonusy

Väčšinu ľudí pri uzatváraní PZP zaujíma len jeho cena, keďže toto poistenie berú ako nevyhnutné zlo. Je to pochopiteľné vzhľadom k tomu, že z povinného zmluvného poistenia poistený nedostane ani cent, keďže z PZP sa v prípade škodovej udalosti hradí škoda, ktorú vodič spôsobí iným. Neuvedomujú si však, že aj zákonná poistka môže ponúknuť viacero výhod, za ktoré by si inak museli priplatiť. Zároveň vám poisťovňa môže poskytnúť zľavu, pokiaľ u nej uzatvoríte aj iné poistenie. Cena by teda nemala byť len tým jediným, čo by ste si pri tomto poistení mali všímať.          

Pozerajte sa dobre po zľaváchZľavy a bonusy

Zľavy nie sú zanedbateľným faktorom pri uzatváraní PZP, môžu vám výrazne znížiť cenu povinnej poistky. Každá poisťovňa zľaví z ceny poistenia, ak má vodič za sebou roky jazdenia bez nehody. Podľa bezškodového priebehu sa totiž určuje, ako veľmi je vodič rizikový. Minulého roku sa vďaka novelizácii zákona o povinnom zmluvnom poistení zaviedla povinnosť prihliadať na bezškodovú minulosť klienta, čiže sa uplatňuje tzv. bonus a malus.

Ostatná ponuka zliav a bonusov sa líši od poisťovne k poisťovni. Záleží len na tom, ako veľmi chce poisťovňa k sebe prilákať nových zákazníkov, resp. chce si udržať tých pôvodných. K bežným zľavám teda patrí vernostná zľava, čiže poskytovateľ prihliada na to, že dlhodobo využívate práve ich služby. Ak chce prilákať nového zákazníka, musí aj preňho upraviť ponuku, aby ho dokázala prilákať.

Ďalšie zľavy, ktoré vám ponúkajú poisťovne sú napr. zmluvná zľava, zľava na ďalšie vozidlo v domácnosti, zľava v prípade uzatvorenia zákonného poistenia vozidla prostredníctvom internetu, zvýhodnenie pri ročnej platbe a pod.

Nemajte obavy, že by ste pri uzatváraní poistenia online prostredníctvom PZP kalkulačky prišli o nejaké zľavy, kalkulačka automaticky vezme do úvahy všetky údaje a do výsledkov teda zapracuje už aj zľavy a bonusy, ktoré by sa vás mali týkať.

Asistenčné služby

Zaujímavým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu sú aj asistenčné služby. Každá poisťovňa k PZP pribaľuje aspoň základný balík týchto služieb. Ich ponuka sa taktiež líši u každej poisťovne, hlavne čo sa týka ich rozsahu a tiež limitu krytia. No väčšinou v rámci asistenčných služieb budete mať pokryté služby ako príchod technika na miesto nehody, resp. opravu priamo na mieste alebo odťah do servisu, nielen v prípade nehody, ale aj poruchy. Zväčša zahŕňajú aj náklady za manipuláciu s vozidlom, jeho vyprostenie, či zabezpečenie náhradného vozidla na nevyhnutný čas. V rámci asistenčných služieb vám poisťovňa môže zabezpečiť aj ubytovanie či uhradiť náklady na spiatočnú cestu v prípade nehody, poruche alebo krádeži vozidla. Asistenčné služby využijete aj pri menej závažných prípadoch ako len pri nehode, napr. pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii a pod.

V určitých prípadoch vám však poisťovňa môže odmietnuť poskytnúť k PZP aj asistenčné služby. Väčšinou sú tieto služby obmedzené vekom vozidla, staršie vozidlá sú považované za príliš rizikové. Samozrejmosťou je, že asistenčné služby vám poskytovateľ neposkytne, ak ste porušili dopravné predpisy, teda prekročili rýchlosť, jazdili ste pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, taktiež ak je vaše vozidlo v nevyhovujúcom technickom stave. Ak by sa vám nehoda stala v zahraničí, na asistenčné služby môžete taktiež zabudnúť.

Čo ste vždy chceli vedieť o PZP a báli ste sa opýtať

 • Čo je to povinné zmluvné poistenie? Musím mať PZP uzatvorené?

Ovládate definíciu základných pojmov?Povinné zmluvné poistenie, tiež nazývané zákonné poistenie, znamená poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Na jeho základe sa v prípade spôsobenia škodovej udalosti uhrádzajú náklady poškodenému. Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Podľa tohto zákona musí mať PZP uzatvorené každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom, tiež špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, ako sú napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje. Povinné poistenie sa samozrejme týka aj historických vozidiel.

Štát uložil povinnosť mať uzatvorené PZP z toho dôvodu, aby chránil obete dopravných nehôd. Ak by ste ako držiteľ motorového vozidla nemali uzatvorené povinné poistenie, čakala by vás samozrejme pokuta, ktorá sa môže pohybovať až do výšky 3320 €. Horšie by to bolo, pokiaľ by ste spôsobili dopravnú nehodu. Aj keď by na začiatku za vás vyplatila škodu Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu, následne by si túto sumu nárokovala od vás. V prípade nehody by vás teda mohlo neuzatvorenie PZP vyjsť ozaj draho.

 • Chcem uzatvoriť PZP online. Je takáto zmluva rovnako platná ako zmluva podpísaná v poisťovni, teda dňom uzatvorenia alebo až zaplatením? Dokedy ju môžem vypovedať a na čo si dať pri uzatváraní PZP online pozor?

V dnešnej dobe je veľmi populárne uzatvoriť zákonnú poistku online. Nemusíte nikam chodiť, jednoducho z pohodlia domova vyplníte formulár, ktorý jedným klikom odošlete a ste poistený. No predaj cez internet má aj svoje špecifiká, na ktoré by ste mali pamätať. Upravuje ho Občiansky zákonník, ktorý napr. ukladá možnosť vypovedať poistnú zmluvu do 2 mesiacov od začiatku poistenia, odstúpiť od zmluvy môžete do 7 dní bez udania dôvodu.

Cez online spôsob ušetrite čas aj peniazePri poistení online si musíte dávať pozor na dva pojmy, a to platnosť poistenia a účinnosť poistenia. Samotné poistenie vzniká momentom uzatvorenia poistenia na internete, resp. vyplnením formulára. Kým však sumu poistenia aj nezaplatíte, poisťovňa vám nemôže regresne uhradiť spôsobenú škodu, ktorú by ste spôsobili inému účastníkovi. To znamená, že ak síce uzatvoríte poistnú zmluvu, ale neuhradíte poistné, škoda, ktorú pri takomto poistnom vzťahu spôsobíte bude poisťovňou preplatená poškodenému, ale následne si ju poisťovňa bude vymáhať od vás.

Pokiaľ chcete uzavrieť PZP online, odporúčame vám pozrieť si stránku Uzavripzp. Na tejto stránke nájdete nielen množstvo informácií o povinnom zmluvnom poistení, ale taktiež nástroj PZP kalkulačka, prostredníctvom ktorej si nájdete najlepšie ponuky na uzavretie poistenia, pričom hneď môžete aj o vybrané poistenie požiadať.

 • Je cenová kalkulácia vypracovaná online pomocou PZP kalkulačky totožná s cenou, ktorú mi pošle vybraná poisťovňa alebo je to len orientačná suma?

Cena poistného pre povinné zmluvné poistenie, ktorú si vypočítate cez PZP kalkulačku, by mala byť konečná a správna. Nevieme vám dať garancie za všetkých poskytovateľov, ale ak si uzatvoríte poistku cez stránku uzavripzp.sk, nemáte sa čoho obávať. Samozrejme za predpokladu, že ste vyplnili správne všetky údaje o vás ako o držiteľovi vozidla a taktiež o poisťovanom vozidle. Je preto vhodné, aby ste pri vypĺňaní mali pri sebe aj technický preukaz vozidla, z ktorého opíšete údaje. Samotný formulár je síce doplnený o niekoľko mechanizmov, ktoré kontrolujú potrebné údaje, ako napr. potrebný počet číslic vo VIN, vyplnenie objemu či výkonu motora, no samozrejme nie je možné, aby odkontroloval, či ste nezamenili niektorú číslicu z VIN. Čiže kontrola údajov ostáva na vás. Po zistení prípadných chýb, bude potrebné vykonať potrebnú opravu. Ak ste však poistku ešte nezaplatili, jednoduchšie bude, ak uzatvoríte poistenie nanovo a to už so správne zadanými údajmi.

 • Aká je územná platnosť povinného zmluvného poistenia?

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo nielen na území Slovenskej republiky, ale i štátov EÚ a niektorých ďalších krajín, s ktorými však Slovenská kancelária poisťovateľov má uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Ide o Jednotnú dohodu a Mnohostrannú dohodu o zárukách. Všetky krajiny, ktorých sa to týka, máte vyznačené na tzv. zelenej karte.

 • Aké sú zákonné limity poistného plnenia povinného zmluvného poistenia?

Zákonný limit poistného plnenia predstavuje hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Ak to zákon neupravuje inak, tak minimálne poistné plnenie z jednej udalosti by malo byť 5 000 000 eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a 1 000 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,  za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených. Keďže limity poistného plnenia určuje zákon, platí pre všetky poisťovne rovnako. Nižšie poistné neznamená teda aj nižšie krytie.

https://www.youtube.com/watch?v=byGYVIabix0

 • Čo spadá do balíka asistenčných služieb, ktoré sú k PZP zdarma?

V súčasnosti väčšina poisťovní ponúka k PZP aj základný balík asistenčných služieb zdarma. Krytie je veľmi individuálne, záleží vždy od jednotlivej poisťovne. Vo všeobecnosti však  pokrývajú služby ako príchod technika a opravu vozidla na mieste nehody, ak došlo k poruche alebo je vaše vozidlo po nehode nepojazdné. Taktiež zahŕňajú odťah vozidla, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, či zabezpečenie náhradného vozidla. Taktiež by vám mali zabezpečiť pomoc pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii, starostlivosti po nehode a podobne. Do základného balíka asistenčných služieb zväčša patrí aj právna asistencia, čiže pomoc pri správnom konaní, pri trestnom konaní či pri sporoch z iného poistenia. Rozsah jednotlivých služieb je však naozaj individuálny, preto by ste sa naň mali informovať priamo u vybraného poskytovateľa.

 • Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Bola dopravná nehoda vážna?V prípade, že ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, ako prvé by ste mali zabezpečiť miesto nehody. Ak je to potrebné, tak samozrejme podať prvú pomoc, prípadne privolať záchranárov. Následne by ste mali podľa okolností kontaktovať políciu. Tú by ste mali privolať v prípade, ak sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na zavinení škody, ani na jej priebehu, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, taktiež ak vinník nehody nie je známy, čiže vodič nezastavil vozidlo alebo nepreukázal svoju totožnosť a pod. Kontaktovať políciu by ste mali aj keď došlo k zraneniu či úmrtiu, ak došlo k poškodeniu majetku tretích osôb alebo ak hmotná škoda prevyšuje 3990 eur.

Ak nie ste povinný hlásiť dopravnú nehodu polícii, musíte sa s druhým účastníkom nehody dohodnúť na jej zavinení. Túto dohodu by ste mali spísať, a to na tlačive Správa o nehode. Ak by ste toto tlačivo nemali pri sebe, mali by ste si poznamenať údaje ako meno a priezvisko vodiča, typ a ŠPZ vozidla a názov poisťovne, u ktorej je vinník poistený. Dobré by bolo aj spísať krátky popis nehody s určením dátumu, času a aj miesta nehody. Prípadne si poznamenať aj údaje o svedkoch nehody. Ďalej je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, aby bola vykonaná obhliadka poškodeného vozidla. Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade, ak sa stala na území Slovenskej republiky a do 30 dní,  ak sa nehoda stala v zahraničí.

 • Ako postupovať pri úmrtí majiteľa vozidla? Dedičské konanie trvá už dlhšie, máme ako rodina platiť PZP na svoje meno?

Pri úmrtí majiteľa vozidla odporúčame, aby ste neodkladne oznámili túto skutočnosť poisťovni, v ktorej bolo auto poistené. Ak ste sa v rámci rodiny dohodli, oznámte kto z dedičov bude určený ako platiteľ poistného. Tejto osobe bude poisťovňa zasielať predpisy poistného na úhradu, a to až do doby ukončenia dedičského konania. Po vydaní osvedčenia o dedičstve príslušný dopravný inšpektorát vykoná zápis prevodu držby. O tomto prevode by ste potom mali čím skôr informovať poisťovňu. Keďže podľa zákona o PZP toto poistenie zanikne zápisom prevodu držby dedičstva na inú osobu, následne budete mať povinnosť uzavrieť ako nový majiteľ vozidla poistenie PZP vo vami vybranej poisťovni.

 • Ako postupuje poisťovňa v prípade, ak nezaplatím povinné zmluvné poistenie? Riskujem tým nejaký postih?

Ak nezaplatíte PZP do mesiaca od dátumu splatnosti, tak podľa Občianskeho zákonníka vám toto poistenie zanikne. Problém nastane, ak neuzatvoríte nové zákonné poistenie, pretože zo zákona máte povinnosť mať uzatvorené PZP na vaše vozidlo. Neplatičov povinného zmluvného poistenia registrujú okresné úrady, Odbor dopravy a tiež Slovenská kancelária poisťovateľov. Všetci títo môžu od vás vymáhať dlžné poistné, samozrejme aj s pokutou za omeškanie.  Problém by nastal vtedy, ak by ste povedzme ako vodič s nezaplateným PZP čo i len deň po splatnosti spôsobili nehodu, poisťovňa by tak od vás vymáhala spätne celú náhradu škody, ktorú vyplatila poškodenému.

 • Chcem vypovedať zmluvu PZP. Ako to urobiť, aby som nemusel platiť žiadnu pokutu?

Ak chcete vypovedať zmluvu PZP so svojou súčasnou poisťovňou, mali by ste sa riadiť predovšetkým platnými podmienkami uvedenými v zmluve. Výpoveď by ste mali podať písomne a to  najmenej šesť týždňov pred ukončením zmluvy. Výpoveď poisťovni môžete zaslať poštou alebo ju tam doručíte osobne. Výpoveď však vo výročný deň už musí mať poskytovateľ fyzicky na stole. Taktiež je dôležité, aby ste k tejto žiadosti nezabudli pripojiť aj všetky potrebné doklady.

Donedávna ste mohli byť pri zmene poisťovne pokutovaný, novela zákona o povinnom zmluvnom poistení platná od 1. apríla 2015 to však upravila. Zo zákona sa totiž vypustilo ustanovenie hovoriace o tom, že poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poskytovateľa poistenia. V praxi to teda znamená, že klient môže hocikedy zmeniť poskytovateľa povinného zmluvného poistenia a nemusí pritom čakať na ukončenie platnosti pôvodného PZP.

Pôžička pre nezamestnaných je krátkodobá pomoc

Ak ste nezamestnaný, tak nemáte žiaden príjem a o to ťažšie sa dostenete k pôžičkePodľa najnovšej štatistiky ÚPSVaR je miera nezamestnanosti v celoslovenskom meradle na úrovni 10,98 %. Najvyššia nezamestnanosť je v okrese Rimavská Sobota (27,77 %) a najnižšia v okrese Bratislava V (4,66 %). Každý desiaty človek v produktívnom veku na Slovensku je nezamestnaný. Finančná podpora týchto ľudí je minimálna a preto skúšajú všetky možnosti ako si zaobstarať potrebné peniaze na bežné fungovanie ich domácností. Veľmi často využívanou pomocou sú pôžičky pre nezamestnaných. Ocitli ste sa aj vy v podobnej situácii? Prišli ste nedávno o prácu a našetrené úspory sa vám pomaly míňajú? Potrebujete peniaze na neočakávané výdavky? Nemáte skúsenosti a máte obavy sa zadlžiť? Prečítajte si náš článok a rozhodnite sa sami, či by vám tento typ pomohol vyriešiť vaše problémy. Predstavíme vám ponuku nebankových pôžičiek pre nezamestnaných. Spomenieme ich pozitíva a zároveň vás upozorníme na riziká, na ktoré si budete musieť dať pozor. Ak budete považovať úver za možné riešenie vašej náročnej situácie, ponúkneme vám spôsoby, ako požiadať ihneď.

Pôžičky pre nezamestnaných nie sú určené len ľuďom bez práce

Možno to bude pre vás prekvapujúca informácia, ale tento typ nie je len pre ľudí bez zamestnania. Je to dôsledkom toho, že poskytovateľ považuje za nezamestnaného osobu bez pravidelného mesačného príjmu. Dávky v hmotnej núdzi, podpora v nezamestnanosti, dôchodok alebo rodičovský príspevok sa nepovažuje za pravidelný príjem. Do tejto kategórie patria rovnako ľudia, ktorí nemajú so zamestnávateľom na území Slovenska podpísanú pracovnú zmluvu. Ľudia pracujúci v zahraničí, ktorých pracovná zmluva nie je pre účely poskytnutia pôžičky akceptovaná. Okrem nepravidelného príjmu je problematický aj nízky príjem, ktorý nie je pre bankových poskytovateľov dostatočný na schválenie. Rýchle pôžičky pre nezamestnaných sú špecifickým produktom nebankových spoločností. Banky od každého žiadateľa o úver automaticky vyžadujú dokladovanie príjmu, aby vedeli posúdiť bonitu klienta. Nebankoví poskytovatelia majú menšie nároky na svojich klientov, ktoré si zase kompenzujú vyššími úrokmi. Ich povesť nie je práve najpozitívnejšia, ale nemusíte mať prehnané obavy. Pokiaľ sa budete pri žiadosti a pri splácaní správať zodpovedne, nehrozia vám žiadne katastrofické scenáre.

Základne parametre

Ľudia bez pravidelného príjmu sú veľmi riziková skupina pre poskytovateľa pôžičiek. Nebankové spoločnosti nie sú žiadna charita a preto sa snažia minimalizovať riziko nesplácania a eventuálnych problémov spojených s vymáhaním dlhov. Základné parametre sú nastavené, aby ich mohli dlžníci bez väčších problémov splniť. Pôžička pre nezamestnaných je krátkodobá na nízku sumu. Doba splatnosti je maximálne 31 dní. Dlžník môže úver splatiť už po 5 dňoch od doručenia peňazí na účet. Suma pôžičky je od 20 € do 350 €. Žiadateľ musí splniť len základne podmienky: vek nad 18 rokov, platný občiansky preukaz a slovenské občianstvo, resp. trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Tieto podmienky sú spoločné pre väčšinu nebankoviek poskytujúcich peniaze nezamestnaným. Existujú nebankové spoločnosti, ktoré poskytujú úvery bez potvrdenia o príjme až do sumy 5 000 € s dobou splatnosti niekoľko mesiacov. Pri vyšších sumách je však potrebné ručenie, či už v osobe ručiteľa alebo ručením nehnuteľnosťou.

Výhody nebankových pôžičiek pre nezamestnaných sú jednoznačnéPozitíva

Nemusíte sa však obávať, že kvôli 350 € prídete o strechu nad hlavou. Rýchla pôžička pre nezamestnaných so sebou prináša viacero výhod, vďaka ktorým sa nad ňou vyplatí popremýšľať, keď si potrebujete požičať.

Toto je základný predpoklad pôžičky pre nezamestnaných. Veriteľ neskúma výšku príjmu a nemusíte mu dokladovať, či máte prostriedky na splatenie.

 • bez registra

Ak ste sa v minulosti omeškali s platbou pri splácaní úveru, určite máte zápis v úverovom registri dlžníkov. Pri klasických si poskytovateľ preveruje žiadateľa vo viacerých registroch (SOLUS, bankový register, nebankový register) a ak nájde záznam, nasleduje neschválenie žiadosti. Pôžičku bez registra dostane aj žiadateľ so záznamom v registri dlžníkov.

 • bez preukazovania účelu

Ďalšou výhodou je nepreukazovanie účelu použitia peňazí. Či peniaze použijete na vyrovnanie nedoplatku za elektrinu alebo si budete chcieť kúpiť nový mobil, nebankovka vám dá peniaze bez zbytočných otázok. Nemusíte si odkladať žiadne potvrdenia a faktúry.

 • bez ručenia

Pri štandardnej výške pôžičky do 350 € nemusíte otravovať nikoho zo svojich známych, aby sa za vás zaručili u nebankovej spoločnosti. Nebude nutné ani ručenie vašou nehnuteľnosťou, ktoré by vás v prípade nesplatenia mohlo dostať do existenčnej situácie.

 • ihneď na účet

Veľkou výhodou nebankových pôžičiek pre nezamestnaných je rýchlosť schválenia, vďaka ktorej môžete mať peniaze na účte už do 24 hodín. Ak potrebujete peniaze čím skôr, overte si či má nebanková spoločnosť účet v rovnakej banke ako vy a požiadajte v pracovný deň. To vám urýchli doručenie peniaze na váš účet.

Nezabudnite na to, že takéto pôžičky majú aj svoje nevýhodyNegatíva

Keď sme si už rozobrali pozitívne aspekty nebankovej pôžičky pre nezamestnaných, bolo by z našej strany neférové, ak by sme vám zamlčali možné riziká, s ktorými sa môžete stretnúť pri tomto type.

 • dajte si pozor na vyššie úroky a RPMN

Rýchle pôžičky sú typické vyššou úrokovou sadzbou, čo je daňou za ich rýchle poskytnutie bez preverovania žiadateľa. Dôkladne si preštudujte všetky podmienky, za ktorých je poskytovaná. Nezameriavajte sa len na výšku úroku a RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), ale skôr na výslednú sumu, ktorú budete musieť zaplatiť. V nej sú zarátané aj prípadne poplatky za poskytnutie a ďalšie náklady. Dobrým nástrojom je úverová kalkulačka, ktorú majú viaceré nebankové spoločnosti na svojich stránkach. Vďaka nej môžete prehľadne vidieť sumu, dobu splatnosti a výšku vašej mesačnej splátky.

 • slúži len na krátkodobé výdavky

Pôžičkou pre nezamestnaných sa snažte riešiť len krátkodobý výpadok v rodinnom rozpočte, napr. nutnú opravu práčky alebo vyrovnanie nedoplatku za nájom. Nie je určená na dlhodobejšie účely.

 • požičiavajte si len pri istote príjmu

Toto je základne pravidlo pri akejkoľvek pôžičke. Požičajte si len, ak viete, že do termínu splatnosti budete mať dostatok financií na vyrovnanie dlhu. Nevytvárajte nové dlhy na uhradenie tých starých. Najmä nezamestnaní, ako riziková skupina, by si mali dať pozor na svoju schopnosť včas splatiť pôžičku.

 • pozor na neoverené nebankové spoločnosti

So žiadosťou sa obracajte len na overené nebankové spoločnosti. Ušetríte si tým množstvo problémov a tiež peňazí. Dôveryhodné nebankovky spoznáte podľa viacerých znakov: majú dlhoročnú tradíciu v poskytovaní finančných služieb, o ich dôveryhodnosti hovoria spokojní klienti (nielen v anonymných recenziách na internete) a majú licenciu od Národnej banky Slovenska. K overeným poskytovateľom pre nezamestnaných patria Ferratum, Pôžičkomat alebo CreditONE.

Ako požiadať?

Spôsobov je viacero, tradičné, ale aj modernéPožiadanie o nebankový pôžičku pre nezamestnaných môžete urobiť hneď niekoľkými spôsobmi:

 • telefonicky: zavoláte na infolinku nebankovej spoločnosti, dohodnete si osobné stretnutie s jej obchodným zástupcom alebo všetky potrebné informácie poskytnete operátorovi na linke bez nutnosti osobného stretnutia.
 • online: nájdete si na internete stránku nebankovej spoločnosti alebo nejakého jej sprostredkovateľa, do online formulára zadáte potrebné informácie (kontaktné údaje, výšku požičanej sumy, dobu splácania, číslo účtu) a jedným kliknutím žiadosť odošlete.
 • sms správou: musíte poznať len telefonický kontakt na nebankovú spoločnosť a presný tvar sms správy. Peniaze môžete získať len vďaka odoslaniu jednej smsky.

Ak sa nachádzate v neľahkej situácií človeka bez zamestnania, snáď vám bol náš text nápomocný pri riešení vašich finančných problémov. Pokiaľ potrebujete krátkodobú finančnú pomoc, neváhajte využiť nebankové úvery pre nezamestnaných. Už viete ako na to a čoho sa musíte vystríhať pri nebankových pôžičkách.

Pôžičky bez dokladovania príjmu až do 6 000 eur!

Už žiadne dokladovanie príjmu pri žiadosti o pôžičku!V prípade, že hľadáte pôžičky bez dokladovania príjmu, tak ste na správnom mieste. Povieme si, kto tento typ sprostredkováva, koľko je ochotná svojim žiadateľom ponúknuť a mnoho ďalších informácií.

Rýchle pôžičky bez potvrdenia príjmu vám neposkytnú bankové spoločnosti, ale práve tie nebankové. Ale týmto faktom sme vás nechceli odradiť. Práve naopak, presvedčiť vás o tom, že v súčasnej dobe možno dôverovať aj nebankovým inštitúciám. Už dávno neplatí, že pôžičky sú výhodnejšie a rýchlejšie cez bankové subjekty. Práve nebankové spoločnosti vám dokážu sprostredkovať rôzne sumy za oveľa jednoduchších podmienok a veľmi výhodne. Nechceme vám ťahať medové motúzy popod fúz a ani tvrdiť, že všetky nebankové spoločnosti sú výborné. Stále existujú aj také, ktoré budú mať nejaké „háčiky“, ale na všetky môžete prísť, ak si podrobne naštudujete všetky podmienky alebo ak si otvoríte internetovú stránku Národnej banky Slovenska, kde si môžete vyhľadať zoznam všetkých licencovaných spoločností, to znamená takých spoločností, ktoré splnili náročné podmienky úverovej inštitúcie a ktoré si nedovolia svojich spotrebiteľov oklamať, pretože by za to veľmi draho zaplatili. Rýchle pôžičky bez potvrdenia príjmu vám ponúka aj stránka, ktorá spolupracuje len s overenými a dôveryhodnými nebankovými spoločnosťami. Povedzme si o nich niečo viac.

Bez dokladovania príjmu nerátajte s vysokou pôžičkouSuma, ktorú vám pôžička bez dokladovania príjmu ponúka…

Možno si hovoríte, že takáto ponuka, ale koľko si môžete bez dokladovania príjmu požičať? Sumy sa pohybujú podľa spoločností. To znamená, že jedna spoločnosť vám požičia s touto výhodou menej, iná zas viac. Závisí to aj od toho, ako rýchlo chcete, aby vám boli peniaze doručené. Podľa toho rozlišujeme typ ihneď a trošku pomalšie v doručovaní sú rýchle typy.

Typ ihneď

Pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď sú bezkonkurenčne najlepšou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú peniaze rýchlo a bez komplikácii. Čo znamená ihneď v tomto význame? Ihneď znamená, že peniaze zo schválenej pôžičky môžete mať na účte už do 10 minút od jej schválenia. V prípade nepriaznivých okolností trvá doručovanie maximálne 24 hodín. Nielen doručenie peňazí, ale aj samotná žiadosť prebiehajú veľmi rýchlo. Žiadosť o pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď môžete mať vypísanú už do 2 minút. Ponúkajú ich spoločnosti XS, Ferratum a Pôžičkomat. Pôžičky bez dokladovania príjmu vám poskytnú až do 500 eur. S XS môžete 500 eur splácať 3 mesiace. Pri nebankových spoločnostiach Ferratum a Pôžičkomat si môžete požičať do 350 eur ale s dobou splatnosti maximálne do 31 dní. Okrem toho tieto spoločnosti poskytujú vám, ktorí žiadate druh ihneď prvýkrát, výbornú ponuku v podobe odpusteného úroku. To znamená, že splatíte toľko eur, koľko ste si aj reálne požičali. Obmedzenie úveru ihneď spočíva snáď len v tom, že ak si požičiavate prvýkrát, bezúročne si môžete požiadať s Ferratum do 150 eur a s Pôžičkomatom do 80 eur.

Rýchle typy

Ak vám peniaze až tak nesúria, respektíve máte nejakých 7-9 dní, dokedy peniaze potrebujete, sú tu pre vás rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu. Zdĺhavejšie je aj posudzovanie žiadosti, ktoré môže trvať aj niekoľko dní. Na druhej strane nie je vylúčené, že bude trvať len niekoľko minút… Na rozdiel od vyššie zmienených, tieto potvrdzujú, že trpezlivosť sa vypláca, pretože niektorí nebankoví poskytovatelia sú vám ochotní bez dokladovania príjmu poskytnúť až 6 000 eur! Áno, rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu vám môžu skutočne vyriešiť mnoho väčších či menších problémov. Čo sa týka úrokovej sadzby, tak tieto neposkytuje úrokové úľavy, ale úroky si drží na približne 25%. Nie je vylúčené, že niektorí sprostredkovatelia budú poskytovať veľmi zaujímavé ponuky s veľmi výhodným úrokom. Všetko závisí od hľadania. Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu majú aj zaujímavú dobu splatnosti, pretože pri najvyššej sume si môžete zvoliť až 84 mesiacov, čo sa dá porovnať s bankovými subjektmi. To by znamenalo, že na splácanie by ste mohli mať dosť času.

Na výber je viacero alternatívSpôsoby požiadania

Okrem toho si môžete zvoliť aj spôsob, akým o ňu požiadate. Na výber máte online žiadosť, telefonickú žiadosť alebo sms žiadosť.

Pôžička bez dokladovania príjmu online patrí k najvyhľadávanejším spôsobom požiadania, pretože je vypísanie žiadosť rýchle a anonymne. Nemusíte nikam chodiť, nijako špeciálne sa chystať, ani sledovať čas, pretože online je dostupná hocikde a hocikedy. Ak patríte k hanblivejším žiadateľom, online žiadosť je jednoznačne to pravé pre vás.

Telefonická patrí ku klasickejším metódam. Bude teda vaša, ak si ju telefonicky vyžiadate a odpoviete na niekoľko otázok, ktoré vám operátor položí.

Sms pôžička bez dokladovania príjmu patrí k novšiemu spôsobu požiadania, ku ktorému potrebujete disponovať mobilným telefónom. Zistíte si poskytovateľov, sms číslo, tvar sms správy a môže byť, po splnení kritérií a po správne vypísanej žiadosti, vaša. Nevýhodou tohto typu je, že ich vybavovanie je zdĺhavejšie, hoci poskytujú nižšie sumy s vyšším sprostredkovateľskými poplatkami (neplatí to pre všetky spoločnosti).

Myslíte si, že vás pôžička bez dokladovania príjmu už ničím neprekvapí? Tak to sa mýlite, pretože to, čo vás určite nadchne budú úvery bez registra, prípadne bez ručenia nehnuteľnosťou. Ak ste mali niekedy úver, ale v dôsledku nesplácania ste sa ocitli na zozname dlžníkov, tak tie bez dokladovania príjmu a bez registra vás určite nenechajú na holičkách. Ak máte nízky príjem a bojíte sa, že spoločnosti od vás budú žiadať ako istotu, ručiť nehnuteľnosťou, už sa nemusíte obávať, pretože tie bez ručenia nehnuteľnosťou to nebudú mať v podmienkach. Okrem toho, pôžičky bez dokladovania príjmu sú dostupné v 3 in 1, teda všetky 3 varianty nájdete v jednom. Pre viac informácií konzultujte nasledujúci odkaz: http://www.theguardian.com/business/2015/dec/31/amazon-loans-customers-pay-monthly-option .

Bankové a nebankové pôžičky

Rozhodnutie medzi bankovými a nebankovými pôžičkami je čoraz ťažšieÚvery, ľudovo pomenované pôžičky, sú finančným produktom bankových a nebankových spoločností, ako aj súkromníkov. Na vašu žiadosť vám tieto spoločnosti požičajú po splnení podmienok takú sumu, o akú žiadate. Jednotlivé podmienky si určujú samotné spoločnosti. Jedni pôžičky sú dostupné bez náročných, skoro žiadnych kritérií, iné si kladú oveľa náročnejšie podmienky (týka sa to vysokých súm). Ten, kto vám peniaze požičia, sa nazýva veriteľ. Vy, ako osoba, ktorá si požičala, sa automaticky stávate dlžníkom, až po dobu, kedy nesplatíte do posledného centu sumu, ktorú ste si požičali.

V súvislosti s pôžičkami hovoríme aj o úroku. Pri splácaní požičanej sumy sa skoro nikdy nespláca čiastka, ktorú ste si požičali, ale aj niečo navyše. A práve táto suma zaplatená navyše sa nazýva úrok. Výška úroku sa líši podľa toho, o akú sumu žiadate, ako rýchlo ju chcete splatiť, ako aj od toho, koho o pôžičku požiadate (bankové alebo nebankové spoločnosti). Úrok je zahrnutý aj v RPMN, ďalšom údaji, na ktorý si treba dať pri výbere vhodnej pôžičky pozor. RPMN alebo aj ročná percentuálna miera nákladov je, tak ako úrok, číslo vyjadrené v percentách. Hovorí o tom, koľko eur ročne preplatíte. Býva vyššie než úroková sadzba, pretože v sebe zahŕňa aj poplatky ako sprostredkovanie, zaslanie sumy… Všetko o pôžičkách sa dozviete aj po kliknutí na vyznačený výraz, kedy budete presmerovaný na stránku, ktorá, okrem iného, sprostredkováva aj úvery rôzneho druhu.

Úverová kalkulačka

Ak hľadáte spôsob, ako jednoduchšie zistiť, či je daná pôžička výhodná, nezabudnite na jednoduchý nástroj : úverová kalkulačka. Úverová kalkulačka je dostupná skoro na každej internetovej stránke bankovej či nebankovej spoločnosti. Obsahuje údaje ako požičaná suma, doba splácania, mesačné splátky, výška úrokovej sadzby, výška RPMN a celková splatená suma. Jednoduchým posúvaním kurzoru úverovej kalkulačky, si môžete nastaviť také splátky, aké vám najviac vyhovujú.

Kto sú poskytovatelia?

Poskytovatelia sú vo všeobecnosti bankové alebo nebankové spoločnosti. Nebankové pôžičky sú väčšinou považované za nedôveryhodné a úžernícke, lenže ak viete, na koho sa v správnej chváli obrátiť, nikto vás z kože nezodrie, hoci sa rozhodnete pre tento typ. Výhodné produkty ponúkajú napr. Ferratum, Pôžičkomat, XS, Quatro, Slovenská požičovňa… z bankových Poštová banka, VÚB, Zuno… Majú v niektorých prípadoch výhodnejšie podmienky, než bankové, poskytujú širšiu paletu produktov, ktoré sú dostupné pre každého žiadateľa.

Žiadateľom môže byť každýKto sú žiadatelia?

Žiadatelia pôžičiek nie sú nejako špeciálne vymedzení, pretože o ne môže žiadať skutočne hocikto. Či ste zamestnaný, nezamestnaný, živnostník, dôchodca, študent, žena na materskej… Samozrejme suma, ktorú dokážu jednotlivé spoločnosti ponúknuť zamestnaným nebude vždy totožná s tou, ktorú poskytnú nezamestnaným. V prvom rade sa je dôležité zmieniť o tom, že pôžičky pre nezamestnaných, dôchodcov, študentov či ženy na materskej patria medzi nebankové úvery, to znamená, že ich poskytujú výhradne nebankové spoločnosti.

Poznáte všetky typy?

Ak hovoríme o pôžičkách, treba si uvedomiť, že je ich mnoho druhov. Stručne si popíšme tie najvyhľadávanejšie typy.

Nebankové úvery

Poskytujú viacero produktov, ktoré sú dostupné skutočne pre všetky kategórie žiadateľov. Bez problémov nájdete také, ako sú bez dokladovania príjmu, bez registra, bez ručenia…Drvivá väčšina týchto produktov poskytujú jedine nebankové spoločnosti. Ide konkrétne o tieto:

Pôžičky ihneď sú zamerané na rýchlosťPôžička ihneď je poskytovaná každému. Zamestnaným, nezamestnaným, dôchodcom, ženám na materskej, študentom… Dokáže vám sprostredkovať sumu až do 500 eur so splatnosťou 3 mesiace, pričom vám ju vie na účet zaslať už do 10 minút od schválenia žiadosti. Niekedy to môže trvať dlhšie, ale to závisí od vyťaženosti danej spoločnosti. Označovaná aj prívlastkom „do 24 hodín“, pretože to je maximálna doba, kedy vám peniaze budú doručené. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 25%, no s nebankovými spoločnosťami Ferratum a Pôžičkomat sa môžete úroku zbaviť, ak u nich budete žiadať po prvýkrát a tá vám bude schválená. S týmito spoločnosťami však máte k dispozícii kratšiu dobu splatnosti, približne 31 dní. Ak hľadáte druh bez dokladovania príjmu alebo bez registra, tak typ ihneď spĺňa všetko, čo by ste si kedy mohli želať.

Rýchla pôžička vám poskytne až do 6 000 eur. Ponúka vám dlhšiu dobu splatnosti, až 84 mesiacov. Samozrejme táto doba závisí od výšky vašej požičanej sumy. Má tu nevýhodu, že nie je poskytovaná nezamestnaným, niekedy treba k žiadosti dodať dokladovanie príjmu, prípadne môžu nazerať do registra. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 20-26% a väčšinou nebankové spoločnosti pri rýchlych pôžičkách neposkytujú žiadne zľavy v podobe odpustenia úroku. Bude vám doručená do 1 týždňa po schválení žiadosti.

Pre nezamestnaných je jediným produktom pre nezamestnaných v pôžičkovom biznise. Kto iný by vám požičal, ak by ste boli nezamestnaný? Museli by ste toho veľa dokladovať, prípadne ručiť. Prostredníctvom nebankovej spoločnosti od vás nebude žiadať nič a veľmi rada vám požičia.

Bez registra je opäť poskytovaná len u nebankových spoločností. Je vhodná pre všetkých, ktorí kedy mali, prípadne majú zápis v registri dlžníkov. Pri vyhodnocovaní žiadostí, berú tento fakt bankové spoločnosti plne do úvahy. Zápis do registra dostane každý, kto mal problémy so splácaním. Úver bez registra cez nebankové spoločnosti je vašou istotou. Hoci majú prístup k týmto delikátnym údajom, nebudú ich brať do úvahy.

Bez dokladovania príjmu je vhodná pre všetkých žiadateľov s nízkym príjmom, prípadne so žiadnym príjmom, čo len otvára dvierka pre nezamestnaných. Je dostupná jedine u nebankových spoločností.

Pred výplatou je vyhľadávaná hlavne zamestnanými osobami, ktorých tesne pred výplatou prekvapil nečakaný výdavok, ktorý si žiada okamžité riešenie. Patrí medzi najrýchlejšie z ponuky.

Klasická dlhodobá pôžička cez nebankové spoločnosti vám dokáže poskytnúť až 100 000 eur so splatnosťou 30 rokov. Úroková sadzba je veľmi podobná bankám (v niektorých spoločnostiach) a vie podliezť aj 10%, čo je skutočne výhodná ponuka. Pri tejto však treba predpokladať, že bude požadovať dokladovanie príjmu, že bude nazerať do registra, prípadne bude potrebné ručiť nehnuteľnosťou.

Bankové pôžičky Vám poskytnú najnižšie úrokyBankové úvery

Produkty bánkk sú o niečo obmedzenejšie. Môžete požiadať o rýchlu pôžičku, no banky sú väčšinou vyhľadávané práve kvôli klasickým dlhodobým úverom.

Rýchly úver je dostupný aj u bankových inštitúcií, ale za náročnejších podmienok, ako je dokladovanie príjmu, potvrdenie zamestnávateľa, nazeranie do registra… Banky vám však poskytnú rýchlo menšie sumy peňazí, ktoré väčšinou nepresahujú 1 000 eur a väčšinou je ich splatnosť niekoľko rokov.

Klasická dlhodobá pôžička je dominantným produktom bánk. Môžu vám poskytnúť aj oveľa vyššiu sumu, než je suma ponúkaná nebankovými spoločnosťami (100 000 eur). Doba splatnosti je takisto niekoľko desiatok rokov, a taktiež musíte počítať s dokladovaním príjmu, s nazeraním do registra, ako aj ručením nehnuteľnosťou atď. Úroková sadzba sa väčšinou pohybuje okolo 10%, ale môžete natrafiť na také spoločnosti, ktoré ju majú posadenú oveľa oveľa nižšie.

Ako požiadať?

Ak chcete požiadať o peniaze, vo všeobecnosti môžete využiť 4 spôsoby požiadania. Bankové inštitúcie vám umožňujú online a telefonický spôsob, prípadne osobné stretnutie.

O nebankovú pôžičku môžete požiadať telefonicky, osobne (hoci väčšina nebankových spoločností kamennú pobočku nemá), ale ponúka sa vám aj iný spôsob a tým je sms žiadosť. Má tú výhodu, že nepotrebujete pripojenie na internet, ako si to vyžaduje online formulár, ale zároveň patrí medzi pomalšie spôsoby, čo sa týka spôsobu vybavovania žiadosti, jej vyhodnotenia ako aj doručovania peňazí. Niektorí poskytovatelia si účtujú veľmi vysoké poplatky za sprostredkovanie, preto si dobre všetko naštudujte ešte predtým, ako o ňu požiadate.

Viac o pôžičkách sa dozviete aj tu.

Refinancovanie úverov je to, čo hľadáte!

Výhodné refinancovanie Vám prinesie nižšie úroky a nižšiu splatenú sumuZaujala vás konsolidácia úverov, ale potrebujete viac informácií o tom, aké podmienky je potrebné spĺňať, koho požiadať a kedy o ňu požiadať? Tak ste tu správne. Pokúsime sa vám odpovedať na každú otázku. Začnime ale s definíciou tohto pojmu ako aj jeho synonymami.

Ak sa stretnete s pojmami refinancovanie (spotrebného) úveru/pôžičky, konsolidačná pôžička, konsolidácia úverov, refinančná pôžička alebo prefinancovanie úveru, v každom prípade pôjde o to isté. Refinancovanie spotrebného úveru umožňujú bankové, ale aj nebankové spoločnosti, pričom sa s výhodnejšími podmienkami môžete stretnúť dokonca aj u niektorých nebankových poskytovateľov.

K obom sprostredkovateľom sa môžete jednoducho dostať pomocou stránky, ktorá spolupracuje s bankovými a len licencovanými nebankovými spoločnosťami. V praxi to znamená, že to pre vás nepredstavuje žiadne riziko „zodratia z kože“, pretože, keďže obdržali licenciu Národnej banky Slovenska, sú permanentne kontrolovaní. Ak by ste však stále mali pochybnosti, každú spoločnosť si môžete nájsť na stránke NBS. Ak sa vami hľadaná spoločnosť v zozname licencovaných spoločností nenachádza, pravdepodobne by ste sa od spolupráce s ňou mali vzdialiť.

Ak vás refinancovanie úverov zaujalo natoľko, že by ste sa o ňom chceli dozvedieť niečo viac, odkazujeme na tento článok.

Cieľom konsolidácie je znížiť splátkyKonsolidácia úverov a jej cieľ

Každý produkt má vopred určenú skupinu ľudí, ktorej sa adresuje, ako aj jeho cieľ. Konsolidačná pôžička môže byť nápomocná každému, kto je dlžníkom viacerých nezávislých pôžičiek / úverov, no tieto podlžnosti má už vyše hlavy. Tento finančný produkt umožní tejto skupine ľudí spojiť si všetky pôžičky do jednej jedinej. Dlžníci sa rozhodnú refinancovať vo chvíli, keď si uvedomia, že mesačné splátky už presahujú ich možnosti. Konsolidačná pôžička bola vytvorená hlavne preto, aby pomohla obyčajným ľuďom, a to takým spôsobom, že im väčšinou ponúka výhodnejšie splátky, s výhodnejším úrokom a s lepšou dobou splatnosti. Samozrejme, tieto výhody nemusia byť vždy aplikovateľné, pretože vždy sa nájde taká ponuka, ktorá by po prepočte celkovej splatenej sumy všetkých pôžičiek bez refinancovania, predstavovala lepšie číslo, než samotná konsolidačná pôžička.

Aký je vlastne princíp? Spoločnosť vyplatí všetky vaše už existujúce pôžičky a už sa nestávate dlžníkom, napr. 3 spoločností, ale už len jednej. Rovnako splácate len jednu, väčšinou výhodnejšiu splátku. Refinancovanie pomocou Poštovej banky vám môže znížiť splátky až o 55 eur, čo by vám ročne ušetrilo až 660 eur! Samozrejme, môžete využiť možnosti aj cez iné bankové, či nebankové spoločnosti. Z bankových poskytujú výhodné podmienky VÚB, Zuno a z nebankových napr. Slovenská požičovňa…Ak sa neviete rozhodnúť a nemáte veľa času porovnávať jednotlivé ponuky, využite stránku, ktorá vám ponúka všetkých výhodných poskytovateľov a priamo na nej môžete požiadať o refinancovanie pôžičky online.

Jednotlivé spoločnosti ponúkajú rôzne sumy na refinancovanie úveru. Konsolidačná pôžička sa môže dostať až na 100 000 eur, no samozrejme aj jej splatnosť bude desiatky rokov. Výhodou tohto typu pôžičky je, že si nemusíte požičať len takú sumu, akú potrebujete na splatenie vašich súčasných dlhov, ale bez problémov môžete požiadať aj o niečo vyššiu sumu. Potom je už na jednotlivých spoločnostiach, či vašu žiadosť o vyššiu sumu príjmu alebo nie, ale zo skúseností mnohých ľudí vyplýva, že doposiaľ v tomto nebol žiadny problém.

Kedy je vhodná doba na refinancovanie pôžičky?

Konsolidačná pôžička nemusí byť vždy najšťastnejšie riešenie. Prečo? Pretože u väčšiny poskytovateľov je potrebné počítať s rôznymi poplatkami. Ide napríklad o opätovný posudok znalca o založení nehnuteľnosti (v prípade vyššej refinančnej pôžičky), ktorá sa môže vyšplhať až nad 100 eur. Ďalším poplatkom je vyčíslenie dlhu v starej banke, ktorý sa pohybuje od desiatky až po stovky eur. Netreba zabudnúť ani na sprostredkovateľský poplatok, ktorý je síce vypísaný percentuálne nejakou desatinou sumy, ale v prepočte to môže byť opäť až niekoľko stovák eur. Posledným dôležitým poplatkom je poplatok za vydanie súhlasu so zápisom záložného práva, ktorého suma sa opäť pohybuje od niekoľkých desiatok až po stovky eur. Kedy sa je teda vhodné rozhodnúť refinancovať?

Konsolidácia úverov je veľmi vhodným riešením vtedy, ak ste si dobre zvážili všetky pre a proti tohto typu pôžičky a ak ste si dobre prepočítali „straty“ vašich zvyšných starých dlhov a eventuálnej konsolidačnej pôžičky. Pre prefinancovanie úveru je najlepšie obdobie konca fixácie pôžičiek, prípadne obdobie tesne pred koncom doby fixácie. V tomto období by vám totižto spoločnosť, u ktorej máte pôžičku, mala zaslať návrh pokračovania zmluvy, v ktorom vám presne vypíšu to, koľko ste splatili, koľko treba splatiť, aký bol váš terajší úrok a aký úrok vám do ďalšieho obdobia fixácie ponúkajú. Spoločnosť čaká na vaše vyjadrenie. Vy môžete ponuku danej spoločnosti prijať, prípadne odmietnuť, ak vám stále vychádza, že refinancovanie úverov bude najlepšie a najvýhodnejšie riešenie pre vás.

O refinancovanie môžete požiadať rôznymi spôsobmiAko požiadať?

Ak vás refinancovanie úverov zaujalo, jednotlivé spoločnosti vám ponúkajú 3 spôsoby, ako o neho požiadať. Môžete využiť žiadosť cez internet, cez telefón, prípadne zájsť osobne do pobočky spoločnosti, ktorá ho sprostredkováva.

Refinancovanie úverov online

Poskytujú ho bankové, aj nebankové spoločnosti, avšak online môžete požiadať vyššie sumy jedine nebankové spoločnosti. Pri väčšine z nich bude potrebné osobné stretnutie (pri bankových na istotne). Online je jednoznačne najrýchlejšia cesta požiadania o akýkoľvek druh úveru. Umožňuje vám to aj stránka online.

Konsolidačná pôžička cez telefón

Konsolidačná pôžička môže byť vaša aj telefonicky. Operátor, ktorý vás ma na linke vám presne povie, čo presne je potrebne spĺňať, aby vaša žiadosť bola akceptovaná, prípadne si dohodnete osobné stretnutie. Telefonická žiadosť patrí opäť k rýchlym metódam.

Refinancovanie pôžičky osobne

Ak máte radšej všetko osobne, požiadajte o refinancovanie pôžičky priamo v pobočke spoločnosti. Tento priamy kontakt môžete využiť na opýtanie sa všetkých otázok, ktoré vám ohľadom konsolidácie úverov vŕtajú v hlave.

Aké sú presné podmienky na získanie konsolidačnej pôžičky?

Na túto otázku sa nedá odpovedať konkrétne, keďže každá spoločnosť si určuje vlastné pravidlá. Jedna môže poskytovať refinancovanie úverov za jednoduchých podmienok, iná zas môže mať na žiadateľov prehnané nároky. Všetko závisí od vášho hľadania. Čo je však isté, je to, že musíte mať aspoň 18 rokov. Väčšina poskytovateľov požaduje dokladovania rôzneho typu: dokladovanie príjmu, 2 doklady totožnosti, posledné faktúry za elektrinu… Takisto sa pri vyšších požičaných sumách dáva pozor na to, či ste vaše predchádzajúce splátky splácali v riadnom termíne, a teda poskytovatelia nazerajú aj do registra.